Menu

Jääkiipeilyn aloittaminen

Jääkiipeily on hieman tuntemattomampi harrastus, joka saattaa myös pelottaa joitakin lajista tietämättömiä. Laji vaatiikin paljon, mutta toisaalta se voi myös antaa huikeita elämyksiä. Kaikista tärkeintä lajissa ovat sopivat varusteet sekä oikeanlainen pukeutuminen. Varusteisiin kuuluvat niin hakut kuin raudatkin. Niiden käyttöä on syytä opetella ennen tositoimiin lähtemistä. Myös köysien kanssa tulee olla tarkkana, jotta niihin ei sotkeudu.

Jääkiipeilyn harjoittelu on järkevintä aloittaa yläköydessä. Se tarkoittaa sitä, että köysi asetetaan seinämän yläpäähän. Yläköydessä harjoitellessa voi opetella oikeaa hakun lyöntitekniikkaa ja sitä, miten jalkoja käytetään oikeaoppisesti. Yläköydessä harjoittelua voidaan suositella myös kokeneille kalliokiipeilijöille, jotka kiirehtivät yleensä kiipeilemisen kanssa. Kalliokiipeily ja jääkiipeily ovat kokonaan eri lajeja, joten kalliokiipeilijän tulee harjoitella jääkiipeilyn opit alusta alkaen. Varsinkin hakkujen oikeanlainen lyöntitekniikka ja eteneminen jäällä on tärkeää omaksua heti alusta asti. Jää on aineena epästabiilia, joten hakku ei välttämättä pysy yhdessä kohti jäätä kovin pitkään. Tämän takia on tärkeää edetä koko ajan, jotta hakku ei irtoa kesken kaiken.

Missä jääkiipeilyn voi aloittaa?

Jääkiipeilyyn kannattaa ehdottomasti tutustua Suomessa ennen kuin lähtee kiipeilemään muualle maailmaan. Helsingistä löytyy useampiakin jääseinämiä, joissa kiipeilyn voi aloittaa ja taitojaan kehittää. Espoosta löytyvät myös Nuuksion jääputoukset, jotka tarjoavat haasteita jo hieman kokeneemmille kiipeilijöille. Aloittelijoillekin Nuuksiosta löytyy muutamia helppoja linjoja, joilla voi lähteä hiomaan taitojaan.

Suomessa Bliss Adventure -niminen yritys tarjoaa jääkiipeilytunteja niin aloittelijoille kuin kokeneillekin. Jääkiipeilyä pääsee testaamaan Pyhän hiihtokeskuksen yhteydestä löytyvältä jäädytetyltä jääseinämältä. Bliss Adventure myös järjestää jääkiipeilyretkiä Korouoman rotkolaaksoon, jossa jääkiipeilyä pääsee testaamaan ihan oikealla rotkon seinämällä. Suomessa tehtävät jääkiipeilyretket ovatkin hyvä tapa päästä aloittamaan jääkiipeilyn harrastaminen. Kun Suomen rotkot ja seinämät alkavat tulla tutuksi, voi harkita suuntaamista suuremmille jääseinämille Suomen ulkopuolelle.

Mitä jääkiipeilyn aloittamiseen tarvitaan?

Jääkiipeilyn aloittamiseen tarvitaan oikeanlaisia varusteita. Vaatetuksen on syytä olla kunnossa siitä syystä, että jääkiipeilyä harrastetaan jäällä. Laadukkaat toppavaattet ja kosteutta kestävät hansikkaat ovat tarpeen. Sopivan vaatetuksen lisäksi jääkiipeilyssä tarvitaan paljon muitakin varusteita. Niistä tärkein on sopiva jäähakku, joka on suuressa roolissa jääkiipeilyssä. Jäähakkuja käytetään ilman köyttä, mikä takaa niiden loistavan liikkuvuuden. Tämän päivän modernien hakkujen käyttämiseen ei myöskään tarvita runsaasti lihasvoimaa, joten jääkiipeily sopii kaikenlaisille liikkujille. Jäähakusta tulisi löytyä myös vasara tai kaavin.

Hakun lisäksi raudat ovat tarpeen jäätiköllä kävelyyn. Ilman jäärautoja ei tule koskaan lähteä harrastamaan jääkiipeilyä, sillä se voi olla vaarallista. Jääraudat kiinnitetään kenkiin monin eri tavoin, joten jokaisen kiipeilijän tulee löytää itselleen sopivimmat jääraudat.

Jääkiipeilykengät ja kypärä ovat myös perusvarusteita, jotka tulee löytyä jokaiselta harrastajalta. Hyviin kenkiin kannattaa panostaa, sillä jääkiipeilyssä esimerkiksi hiertävät kengät aiheuttavat turhia ongelmia. Kypärän on oltava napakka ja sovittava hyvin päähän myös hatun kanssa.